TOP

De legendes van de plassende jongen

Frédéric Solvel.

23 Dec 2011, 05:12 Last Updated: 18 Dec 2018, 13:12

Wereldwijd bekend, de bekendste kleine Brusseleer maakt deel uit van het Belgische patrimonium en zijn geschiedenis. Maar als het gaat om het vinden van de oorsprong van het beeld, is het een soep een echte melting pot! De geschiedenis van Manneken-Pis, de echte, blijft een enigma...

De legendes

Na veel onderzoek en veel zweten, hebben we voor u uit de Belgische geschiedenis de legendes gehaald die waarschijnlijk aan de oorsprong liggen van de creatie van het Brusselse ketje.

Recht uit de hoed van Harry Potter, vertelt de eerste hoe een oude heks die op de straat leefde een kleine jongen tot een triest lot veroordeelde. Omdat hij tegen een deur voldeed aan een dringende natuurlijke behoefte, moest hij dit eeuwig als stenen beeld doen. Gelukkig verscheen op dat ogenblik een oude man met een beeld dat op het kind leek en zette het er op zijn plaats neer.

De tweede legende is ook een verhaal over wildplassen. Een jongetje, zo groot als drie appels, Petit Julien, plast tegen de deur van een heilige kluizenaar. De oude man, die een vreemd geluid hoorde, ging een kijkje nemen en veranderde de kleine jongen in een stenen beeld en veroordeelde hem tot het eeuwig behouden van zijn onbescheiden houding. Het einde van de legende werd aangepast om kinderen niet angstig te maken. De vader had een beeldje laten maken dat op zijn kind leek en bij de voorstelling ervan leefde zijn zoon opnieuw.

De derde legende gaat over heldendaden. Ze vertelt de geschiedenis van het belegerde Brussel dat meerdere dagen standhield. De beleggers staken voor hun vertrek een lont aan om Brussel in brand te steken. Gelukkig zag een kleine jongen die in de Stoofstraat liep de brandende lont. Hij wist niet waar hij water kon vinden om de lont te doven. Hij aarzelde geen seconde en plaste op het vuur dat onmiddellijk doofde. Het verhaal deed snel de ronde en er werd ter ere van het jongetje een standbeeld gemaakt dat zijn heldendaad voorstelde.

De vierde, speelser, situeert zich in de tijd van de kruistochten. In Brussel leefden de Graaf van Hove, zijn echtgenote en zijn zoon Godefroid. Deze gaf vaak onderdak aan de glozieuze strijders. Hij stuurde zijn vijfjarige zoon, een vindingrijk ventje, erop uit om ze te verwelkomen. Maar dit speelse ventje plaste voortdurend op de stoet. Om de strijders te verlossen van de belediging, hebben de graaf en de gravin een standbeeld van boetedoening laten maken.

De vijfde legende vertelt de geschiedenis van een kind van de burgerij dat verloren liep in de menigte. Na vijf dagen zoeken in de Brusselse straten vond de vader hem op de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat, terwijl hij (de zoon) aan het plassen was. De vader was zo blij dat hij zijn zoon had teruggevonden, dat hij een standbeeld heeft laten maken dat dat ogenblik voor eeuwig vastlegde.

De zesde keert terug naar de VIIIe eeuw. De vrouw van een heer bracht een baby ter wereld waarvan het eerste wapenfeit was dat hij zo hoog plaste dat de baard van Vindicien, bisschop van Arras, helemaal bespat was. fut éclaboussée. Het kind werd Manneken-Pis genoemd. Niet veel later overleed Vindicien. Waarmoesten de ouders niet het doopsel organiseren en wie zou de kleine dopen? Een zekere Gudule nam de opdracht aan. Maar, verleid door Gudule, verliet de heer de woning en ging hij naar die van Gudule, die hem met ontving zonder te weten welke zijn precieze bedoelingen waren! De verontwaardigde Gudule zei, om hem te straffen: 'Uw enige zoon zal niet meer groeien en zal nooit meer stoppen met plassen.'

En tot slot : de meest plausibele van alle legendesis gebaseerd op historische feiten. In 1142 zag Godfried III, hertog van Lotharingen, het daglicht. Helaas stierf zijn vader, Godefroid II, niet veel later. Twee vazallen, Gauthier Berthout en zijn broer Gerard de Grimbergen, vonden het moment geschikt om de wapens op te nemen tegen hun vorst in de wieg. De sire van Gaasbeek vroeg de aanwezigheid van de jonge hertog op het slagveld. De wieg werd dus opgehangen aan de tak van een jonge eik op de plaats van de strijd in Ransbeek. Al vier keer teruggedrongen, werd het leger van de baby, voor wie de strijd verloren leek, plots verblind door het zicht van het kind dat rustig zijn beroemde handeling uitvoerde. Om de overwinning te vieren, werd er een fontein gebouwd in Brussel, met de naam Manneken-Pis. Verder werd de jonge eik ontworteld en geplant in de Eikstraat.

Manneken-Pis?

Ook al is het Brusselse Manneken-Pis uniek, hij heeft meerdere 'broers' in Grammont, in Kobe, Spanje, Osaka, Colmar en zelfs een zus: Jeanneke-Pis in de Getrouwheidsgang in Brussel.

Bezoeken & Ontdekkingen