Milieu

Groen afval recycleren

Geschreven op 01/06/2012 - Verbetering op 19/12/2016
Veel eigenaars van een tuin in Brussel zijn weer aan de slag gegaan met snoeien en gras maaien.

Dit werk heeft als logisch gevolg dat er een hoop groen afval overblijft, waar men zich niet op gelijk welke manier van afmaakt, al ziet het er niet vervuilend uit. Wie niet gekozen heeft voor composteren, moet dus een andere oplossing zoeken.

Huis-aan-huisophalingen

Goed nieuws, vanaf 1 april 2012 wordt het tuinafval het ganse jaar door huis-aan-huis opgehaald. Een andere nieuwigheid is dat de ophaling niet meer enkel op zondag gebeurt. Ze wordt verdeeld over verschillende dagen: zondag, maandag, dinsdag en woensdag, naargelang uw gemeente en straat. Ontdek uw dag van ophaling en plaats uw zakken voor 13u buiten.

Inzamelpunten voor de inwoners van Brussel Pentagoon

Deze maatregel heeft betrekking op alle gemeentes behalve Brussel Pentagoon. De inwoners van Brussel-stad moeten hun afval naar een toegwezen inzamelpunt brengen. Ontdek uw inzamelpunt.

Formaliteiten

Schaf u dus groene zakken aan voor uw tuinafval (1,71 euro per rol). Takken worden in bundels naast de zakken geplaatst. Opgelet, de zakken mogen geen kiezels, aarde, tegels en cement, dierlijk afval, boomstronken en etensresten bevatten.

Geef ons je mening! Reageer op onze bijdragen via je Facebook-account! Krijg je een foutmelding op deze pagina? Contacteer ons dan via info@brusselslife.be

Lees ook  

Adressen