TOP

Groen afval recycleren 29 mars 2009

Rédaction BrusselsLife.be.

01 Jun 2012, 05:06 Last Updated: 10 Jul 2017, 15:07

Veel eigenaars van een tuin in Brussel zijn weer aan de slag gegaan met snoeien en gras maaien.

Dit werk heeft als logisch gevolg dat er een hoop groen afval overblijft, waar men zich niet op gelijk welke manier van afmaakt, al ziet het er niet vervuilend uit. Wie niet gekozen heeft voor composteren, moet dus een andere oplossing zoeken.

Huis-aan-huisophalingen

Goed nieuws, vanaf 1 april 2012 wordt het tuinafval het ganse jaar door huis-aan-huis opgehaald. Een andere nieuwigheid is dat de ophaling niet meer enkel op zondag gebeurt. Ze wordt verdeeld over verschillende dagen: zondag, maandag, dinsdag en woensdag, naargelang uw gemeente en straat. Ontdek uw dag van ophaling en plaats uw zakken voor 13u buiten.

Inzamelpunten voor de inwoners van Brussel Pentagoon

Deze maatregel heeft betrekking op alle gemeentes behalve Brussel Pentagoon. De inwoners van Brussel-stad moeten hun afval naar een toegwezen inzamelpunt brengen. Ontdek uw inzamelpunt.

Formaliteiten

Schaf u dus groene zakken aan voor uw tuinafval (1,71 euro per rol). Takken worden in bundels naast de zakken geplaatst. Opgelet, de zakken mogen geen kiezels, aarde, tegels en cement, dierlijk afval, boomstronken en etensresten bevatten.

Milieu Milieu