TOP

Brussel is de meest veelzijdige winkelsteden van de Benelux

BrusselsLife Team.

05 Jul 2012, 05:07 Last Updated: 23 May 2013, 09:05

Cushman & Wakefield publiceert vandaag de allereerste editie van het Benelux Retail Monitor rapport. In deze studie worden 30 centrumsteden uit de Benelux vergeleken op basis van diverse criteria.

Het onderzoek werd uitgevoerd van de volgende deelaspecten: - Potentiality of sociaal-economische draagkracht: verzorgingsgebied, leeftijdsstructuur, koopkracht - Mixity : aanwezigheid van trekkers en flagship stores, grootschalige winkels, hotels/restaurants/cafés - Accessibility of toegankelijkheid: infrastructuur voor wagens en parkings, openbaar vervoer - Footfall of passantentellingen - Specialty : aanwezigheid van concentraties van originele en gespecialiseerde winkels, aantrekkingskracht op internationale retailers Brussel, Amsterdam, Maastricht en Brugge zijn de steden die voor alle deelaspecten goed tot uitstekend scoren. Rotterdam en Antwerpen hebben dan weer de hoogste cijfers voor grootschalige winkels: voor dit aspect halen België en Luxemburg gemiddeld hogere waarden dan de Nederlandse steden. Nederland scoort wel beter voor het aspect aanwezigheid van hotels, restaurants en cafés. De specifieke aantrekkingskracht van een stad vertaalt zich uiteraard ook via het aantal bezoekers: de passantentellingen tonen aan dat vele Nederlandse steden relatief goed scoren voor dit aspect, maar toch worden ze allen voorafgegaan door Antwerpen en Brussel. Sommige steden trekken duidelijk méér bezoekers dan hun grootte zou doen vermoeden: zo trekt Maastricht meer winkelpassanten dan bijvoorbeeld Gent, Luik, Eindhoven of Den Haag, die qua hiërarchisch niveau toch allen hoger gerangschikt zijn voor andere centrumfuncties. Vandaar dat in de studie ook rekening werd gehouden met het aspect 'Specialty': de aanwezigheid van winkelzones die extra 'flavour' en bovenlokale aantrekking geven, zijn een belangrijk element voor de aantrekkingskracht van winkelsteden als Amsterdam, Brussel, Maastricht en Antwerpen.

Top vijf

In de algemene rangschikking staan drie Nederlandse en twee Belgische steden in de top vijf: Brussel behaalt algemeen de hoogste score en wint het in deze ranking nipt van Amsterdam en Antwerpen als meest veelzijdige shoppingstad van de Benelux.