TOP
-->

Huis van Folkore en Tradities

Baudouin Van Humbeeck.

05 Jul 2012, 05:07 Last Updated: 09 Apr 2018, 08:04

Dit huis wil vooral een plaats van ontmoeting zijn voor al diegenen die verliefd zijn op Brussel en voor diegenen nieuwsgierig naar de Brusselse tradities.

De Vzw, "Het Huis van Manneke pis, Folklore en Tradities, heeft als ambitie om het uitstalraam van de Brusselse tradities te zijn. Ons nationaal ketje is er de eregast maar ook andere verenigingen zullen er in de toekomst meerdere aspecten van de folklore van onze stad belichten: "de Orde van de Bloempanch" en "de Orde van de Faro" om ons de gastronomische kant van onze folklore te laten ontdekken. "De Cirkel van de Geschiedenis" om ons Brusselse verhalen, legendes en anecdotes te vertellen, "de Broederschap van de Gezellen van Sint Laurent om ons te laten deelnemen aan de stoet van de Meyboom.

Culturele Plaatsen Musea