TOP

Medische zorgen

BrusselsLife Team.

05 Jul 2012, 05:07 Last Updated: 30 Jul 2014, 09:07

De kwaliteit van de medische zorgen in België wordt unaniem erkend. Of het nu in de privé- of de publieke sector is, er is een enorme keuze. Men mag nochtans de dekking van de medische zorgen, vooral wat betreft een verzekering, niet uit het oog verliezen. Ook daar bestaan veelvuldige opties.

"Publiek of privé Huisartsen en specialisten kunnen ervoor kiezen om een gesubsidieerde praktijk of niet uit te oefenen. De eerste hangen af van het publiek netwerk: de tarieven liggen vast volgens overeenkomsten. De andere artsen zijn vrij hun prijs voor geleverde medische zorgen zelf te kiezen. Het is daarom dat de prijzen tussen de verschillende artsen enorm kunnen variëren. In België staat het de patiënt vrij zich naar de arts van zijn keuze te begeven. Men vindt een lijst van alle pratikerende artsen in België terug in de witte pagina's in het telefoonboek van Belgacom, onder de letter "d" van "dokter". Om u bij uw keuze te helpen bestaat er ook een Help line van de Engelse Community Help op het nummer 02/648.40.14. Deze is ook consulteerbaar op Internet op het adres www.chsbelgium.org. Wat de apothekers betreft, zijn er een heleboel in Brussel. Elke apotheek is verplicht een lijst van de apothekers en dokters, die in haar buurt van wacht zijn, uit te hangen aan haar deur. Zich verplicht verzekeren Er bestaan twee types van medische verzekeringen: de verplichte en de bijkomende. De verplichte ziekteverzekering wordt gefinancierd door de sociale bijdragen. Een dienst of product wordt terugbetaald als het zich in de lijst van terugbetaalde diensten of producten bevindt. Deze lijst werd opgesteld door verschillende agenten uit de sector en het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Elke ziekteverzekering biedt ook bijkomende verzekeringen aan, die in het standaard pakket niet worden terugbetaald. Iemand die aangesloten is bij een ziekteverzekering krijgt een SIS kaart die men altijd bij zich moet dragen en die alle informatie bevat in verband met uw medische gezondheid."

Medische centra Medische centra Gezondheid en medisch