TOP

Een verzekering kiezen

BrusselsLife Team.

05 Jul 2012, 05:07 Last Updated: 26 Feb 2018, 13:02

Nadat u zich comfortabel in België geïnstalleerd heeft, is misschien het moment aangebroken om u te beschermen tegen de risico's van het leven van alledag.

"Uw woning verzekeren In België is een verzekering voor uw woning (een zogenaamde brandverzekering) niet verplicht. Nochtans eisen de financiële instellingen in de brede zin van het woord en meer bepaald de banken het wel, zoals ze ook als voorwaarde stellen dat u een verzekering onderschrijft voor het verschuldigde resterende saldo, wanneer u een hypothecaire lening onderschrijft. Zo hebben ze de waarborg dat een lening altijd zal terugbetaald worden. In het algemeen kost een dergelijke verzekering niet zo veel, bovendien kunt u ze aftrekken van uw belastingen.

Uw familie beschermen Een familiale verzekering heeft de particulariteit dat ze al diegenen die onder uw dak leven, verzekert maar ze is bij wet ook niet verplicht. De wet verplicht wel alle personen die tewerkgesteld worden, te verzekeren, zelfs al komen ze slechts sporadisch werken. Anders gezegd, als werkgever, bent u bij wet verplicht uw werkvrouw, uw kinderoppas, uw tuinman en uw klusjesman, te verzekeren tegen een werkongeval.

Uw wagen verzekeren Bent u verplicht uw wagen te verzekeren? In tegenstelling tot de brandverzekering, bent u verplicht een verzekering te nemen voor uw wagen. De burgerlijke aansprakelijkheid voor een auto is een verplichte verzekering in België. Vanaf het moment dat men zich op de openbare weg begeeft, moet men verzekerd zijn. Concreet betekent dat dat een verzekeringsmaatschappij tussenkomt om de schade te betalen die een bestuurder aan een ander voertuig heeft toegebracht en waarvan de schade van lichamelijke, materiële of morele aard kan zijn. Het contract wordt altijd voor één jaar afgesloten en wordt automatisch verlengd indien één van beide partijen het niet opzegt middels een aangetekend schrijven.

Medische zorgen Een hospitalisatieverzekering wordt vrijwillig onderschreven. Maar, bij een ziekenhuisopname kunnen de kosten al snel oplopen. Zelfs na tussenkomst van de mutualiteit kan de factuur hoog blijven en doet men er dus goed aan over een bijkomende verzekering te beschikken. Het grote voordeel van deze verzekering is dat ze een bescherming biedt tegen onverwachte medische kosten, die dikwijls gepeperd zijn, en dit zonder vragen te stellen over de herkomst van deze kosten. Nochtans blijft een verzekering waar men tegen elk soort van medische kosten is verzekerd, zeer duur in België."

Blog