TOP

En de kleinsten?

Rédaction BrusselsLife.be.

15 Jul 2012, 05:07 Last Updated: 17 Oct 2013, 16:10

Al is de school pas verplicht vanaf de leeftijd van zes jaar, wat overeenkomt met het begin van het basisonderwijs, gaan al veel kinderen al vanaf hun twee en een half jaar naar school. En daarvoor? Dan moet u op zoek gaan naar een kribbe.

Vele gezinnen krijgen al snel te maken met een nood aan kinderopvang. Vaak is die opvang echt noodzakelijk omdat beide ouders werken of omdat ze hun kind al van kindsbeen af in contact willen brengen met anderen. Een kribbe of een kleuterschool bieden uw oogappel de mogelijkheid om andere kindjes van zijn leeftijd te ontmoeten! In Brussel zijn er verschillende mogelijkheden om uit te kiezen.

Al dan niet gesubsidieerd

In België zijn er verschillende soorten opvang. Ze worden allemaal overkoepeld (ONE) dat het volgende nagaat: de kwaliteit van het onthaal, het opvolgen van de veiligheidsnormen en de kwaliteit van de omkadering van de kinderen door bekwaam personeel. Volgens strikte regels laat ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance) de verschillende instellingen al dan niet het onthaal van kindjes toe.

Gesubsidieerd of niet, de kwaliteit van de opvangmogelijkheden verschilt niet en ONE kijkt er strikt op toe, meer bepaald wat betreft het pedagogisch concept. Niet gesubsidieerde instellingen ontvangen per definitie geen specifieke toelagen voor hun activiteiten. Verder moeten ze geen rekening houden met barema’s of uurregelingen.

Kind en gezin

In Brussel houdt de organisatie Kind en Gezin zich bezig met de controle en het subsidiëren van de Nederlandstalige kribbes.

ONE

De website van het ONE, de Franstalige pendant van Kind en Gezin,beschikt over een massa informatie. Naast algemene informatie, vindt men er ook adressen van kribbes in Brussel.

Blog