TOP

Het traject van de strip in Brussel

BrusselsLife Team.

05 Jul 2012, 05:07 Last Updated: 13 Aug 2013, 07:08

Is Brussel de hoofdstad van het stripverhaal? De Brussels BD rondrit wil dit bewijzen. Dit toeristisch traject dat in 1991 door het Belgisch Centrum van het Stripverhaal in het leven werd geroepen, toont aan liefhebbers de veelvuldige strippersonages die er zich op de muren van de stad bevinden.

Van Cubitus tot Guust Flater over Ric Hochet en de patrouille van de bevers, zijn de 24 fresco's verdeeld over de hele stad, beslist de moeite, vooral omdat dit literair genre voortaan echt deel uitmaakt van het Belgisch cultureel patrimonium.
Culturele Plaatsen Musea