TOP
-->

MIVB en Villos vrij: de nieuwe Brusselse maatregelen in het geval van vervuilingspieken

Aurélie Degrooff.

23 Feb 2018, 14:02 Last Updated: 03 Jul 2018, 09:07

De Brusselse regering heeft onlangs een decreet goedgekeurd, volgens welke in geval van pieken van 48 uur enig openbaar vervoer wordt vrijgegeven.

MIVB en Villos vrij: de nieuwe Brusselse maatregelen in het geval van vervuilingspieken
MIVB en Villos vrij: de nieuwe Brusselse maatregelen in het geval van vervuilingspieken

Metro's, trams, bussen en vrije dorpen: dit is de nieuwe maatregel van de Brusselse regering in het geval van een vervuilingspiek van 48 uur.
 

Na een tweede lezing heeft de Brusselse regering besloten haar decreet "Vervuilingspieken" goed te keuren om het vervoer MIVB en gedeelde fietsen Villo te maken! toegankelijk en gratis voor iedereen. Als drempel 0 48 uur aanhoudt, worden deze maatregelen van kracht. Dit komt overeen met een concentratie van polluenten gedurende 24 uur die 51 tot 70 microgram per kubieke meter lucht (μg / m³) bereiken.
 

Onder deze noodregels zijn er ook bepaalde beperkingen en verboden: snelheden zullen in wegfuncties worden verminderd. Degenen waar je meestal met 70 en 90 km / u kunt rijden, worden teruggebracht naar 50 km / u, terwijl die met 120 km / u worden teruggebracht naar 90. Het gebruik van hout voor verwarming is ook verboden, tenzij handeling van de enige manier om het huis te verwarmen.

Milieu