TOP

Privé bank

Rédaction BrusselsLife.be.

05 May 2012, 05:05 Last Updated: 26 Feb 2018, 13:02

Hoe beheren privé bankiers in België het patrimonium van hun klanten?

 In feite is het vooral het vertrouwen, de discretie en een minimum entreeticketje van om en bij het miljoen euro die in dit wereldje heersen. 

Sommige huizen verminderen dit bedrag nochtans tot de drempel van 500.000 euro, of zelfs 250.000 euro, voor zover de portefeuille potentieel biedt... Een prijs op maat in zekere zin, vooral omdat bepaalde privé bankiers, zoals bijvoorbeeld Mees Pierson, die zijn klanten ontvangt in de salons van zijn luxueuze Brussels villa, niet aarzelen om in de chique buurten van Brussel rond te kuieren om elegante herenhuizen te ontdekken. Een benadering die de globale situatie van een patrimonium van een klant in beschouwing neemt, zowel in zijn financiële als in zijn juridische, fiscale aspecten maar ook wat betreft, erfeniskwesties.

Financiële beleggingen

De Belgische privé bankiers oefenen twee soorten van beheer uit: een beheer waar raad wordt gegeven en een beheer in discretie. In het eerste geval staat de bankier zijn klant bij met raad, maar het blijft de klant, die uiteindelijk beslist of hij wenst te beleggen dan wel niet. In het tweede geval is het de privé bankier, die, nadat hij het beleggingsprofiel van de klant uitgetekend heeft, volledig zelfstandig zijn portefeuille beheert.

Tot welke kost?

Moeilijk te zeggen, temeer omdat de beheerders van een patrimonium degressieve tarieven toepassen naargelang van de grootte van de portefeuille en de relatie die ze met hun klanten onderhouden. Nochtans moet men gemiddeld een commissie van 0,5 % rekenen op de beheerde activa en er 0,1 % aan toevoegen in het kader van een beheer waar men ook raad geeft. Men moet 0,4 % rekenen vermeerderd met 0,1 % in het kader van een beheer in discretie.

België wordt voor buitenlanders die in ons land hun residentie hebben, beschouwd als een waar fiscaal paradijs, omdat er onder andere geen belasting wordt gevraagd op de meerwaarde van beleggingen, noch een belasting op het vermogen.

Blog