TOP

Administratieve formaliteiten

BrusselsLife Team.

05 Jul 2012, 05:07 Last Updated: 13 Dec 2012, 07:12

Zich in België installeren vraagt het voldoen aan een bepaald aantal procedures in de gemeente waar men wil gaan wonen. In principe worden vreemdelingen die meer dan drie maanden op het Belgisch gebied verblijven, als "residenten" beschouwd. Ze zijn op dat moment onderworpen aan meerdere formaliteiten, zowel hijzelf als zijn partner en/of kinderen.

Men moet over een geldig paspoort of een identiteitskaart uit het oorsprongsland beschikken en zich binnen de 8 werkdagen vanaf het binnenkomen in België persoonlijk laten inschrijven bij de administratie van de gemeente waar men zich wil laten inschrijven. Daarvoor zullen drie identiteitsfoto's gevraagd worden, alsook de betaling van een belasting die varieert naargelang de gemeente en die kan gaan van 4,96 tot 19,83 euro. Op dat moment geeft de gemeente u een bewijs (een voorlopige verblijfstoestemming voor drie maand geldig). De inwijkeling zal ook een bewijs moeten leveren voor zijn onderhoud te kunnen instaan. . Als het verblijf minstens een jaar duurt, zal de gemeente een aanvraag van één of ander etablissement eisen. Wanneer de aanvraag van het etablissement aanvaard wordt, zal de gemeente een verblijfsvergunning geven die geldig is voor vijf jaar (blauwe kaart). Op dat moment wordt de vreemdeling ook in het bevolkingsregister ingeschreven. De blauwe kaart moet hernieuwd worden zodra de geldigheidsdatum van het document overschreden wordt, wanneer de foto niet meer overeenkomt, in het geval van diefstal of verlies of wanneer het document beschadigd is, dit enkel indien de persoon nog in België verblijft wanneer de identiteitskaart moet vervangen worden. Men moet dan de kaart meenemen alsook een diefstal- of verliesaangifte.
Makelaarskantoor Makelaarskantoor