TOP

Card Stop: de redder in nood

Lorie Votuga.

13 Nov 2012, 03:11 Last Updated: 26 Feb 2018, 13:02

U wilt een betaling uitvoeren en stelt vast dat uw bankkaart niet meer op de gebruikelijke plaats ligt. Pech! Bent u de kaart vergeten in de automaat toen u geld afhaalde, heeft u haar in een jasje thuis laten zitten of is ze gestolen...

Beter voorkomen dan genezen! Bij twijfel moet u Card Stop contacteren! Om frauduleus gebruik van uw kaart te voorkomen en om uw fortuin te beschermen, is het aangeraden onmiddellijk de kaart te blokkeren. Zo kan niemand met slechte bedoelingen uw code kraken en uw geld afhalen.

Card Stop: 070/344 344

Neem onmiddellijk uw telefoon en contacteer Card Stopop 070/344 344. Deze centrale dienst voor het blokkeren van betaalkaarten is 24u/24u en 7/7 dagen bereikbaar. Uw oproep en uw vraag worden onmiddellijk beantwoord, uw kaart wordt onmiddellijk geblokkeerd en uw bank wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de situatie.

Informatie die u moet doorgeven

Als u Card Stop contacteert, wordt u heel wat informatie gevraagd:

  • Hoeveel kaarten moeten geblokkeerd worden?
  • Om welk type kaarten gaat het: Bancontact, Visa, Master Card...
  • Wat is de naam van de bank?
  • Welk rekeningnummer is aan deze kaart verbonden?
  • Wat is het kaartnummer?

Opgelet, bewaar goed het dossiernummer dat uw gesprekspartner van Card Stop u geeft!

Verklaring van verlies en diefstal bij de politie

Binnen de 24 uren na de diefstal van uw kaart, moet u d epolitie hiervan op de hoogte brengen. Vraag zeker een kopie van uw PV. Olivia Regout

Blog