Fiscale gevolgen

Geschreven door BrusselsLife Team - 23 aug. 2005, 00:00 (Bijwerken: 13 dec. 2012, 07:59)
Fiscale gevolgen
In principe zijn alle personen, gedomicilieerd in België, onderworpen aan de belasting van fysische personen.

"Nochtans, als gevolg van een akkoord gesloten tussen de Europese Gemeenschap en België, worden bepaalde ambtenaren, persoonlijkheden en andere agenten van de Europese Gemeenschap, van het Gerechtshof en van de Europese Investeringsbank, geacht hun domicilie in het land van oorsprong, dat ze hadden op het moment van intrede in hun functie, te hebben behouden. Deze maatregel, die algemeen de "uitzondering van fiscale domicilie" wordt genoemd, heeft als gevolg, dat deze personen beschouwd worden als niet-residenten in het koninkrijk België - ook al hebben ze hun residentie in België - en dus onderworpen zijn aan de belasting van niet-residenten. De t, persoonlijkheden en voorgenoemde agenten die hun residentie in België hebben enkel omwille van hun aanstelling bij de Europese Gemeenschap, en die, op het moment van hun aanstelling, hun woonplaats in een ander land van de Europese Gemeenschap hadden, hebben recht op dit statuut. De partner evenals de kinderen ten laste of onder het hoederecht van een Europse ambtenaar genieten van deze "Uitzondering van fiscale domicilie" en kunnen dus zelf worden beschouwd als niet-residenten in België als ook zij hun fiscale woonplaats in een ander land, lid van de Europese Gemeenschap hadden, op het moment van de aanstelling van de ambtenaar die deel uitmaakt van hun gezin. Voor de partner wordt er bijkomend nog geëist dat hij geen eigen beroepsactiviteit uitoefent. De Europese ambtenaar die, naast zijn activiteiten ten dienste van de Europese Gemeenschap, nog een andere beroepsactiviteit uitoefent, verliest normaal gezien het recht op de "uitzondering van fiscale domicilie". Nochtans mag dit recht niet ontnomen worden indien deze andere beroepsactiviteit een duidelijk bijkomend karakter heeft want, in dit geval, mag men stellen dat de residentie in België, gemotiveerd blijft enkel en alleen door het uitoefenen van de activiteiten voor de Europese Gemeenschap. De preventieve overeenkomsten van de dubbele belasting die België gesloten heeft met de andere landen van de Europese Gemeenschap, hebben als doel om te bepalen welke land competent is om belastingen te innen op een bedrag verdiend in één van de lidstaten door een resident in een andere staat. De overeenkomst stipuleert bijvoorbeeld dat de belasting op vastgoed, dat zich in België bevindt, hier moet betaald worden. Tenslotte moeten ambtenaren van de Europese Gemeenschap wel regionale belastingen betalen (tv-belasting, gemeente-belasting enz.)"

Vond je dit artikel leuk?

Deel het

Volgend artikel laden...

Rapport

Elke week, nieuwe inhoud in uw mailbox

Newsletter

Découvrez plus de 12 000 adresses et événements

Profitez de toutes les sections de BrusselsLife.be et découvrez plus de 12 000 adresses et un grand choix d'événements, d'informations et de conseils et astuces de notre écriture.

Brusselslife.be
Avenue Louise, 500 -1050 Ixelles, Brussels,
02/538.51.49.
TVA 0472.281.221

Copyright 2023 © Brusselslife.be Tous droits réservés. Le contenu et les images utilisés sur ce site sont protégés par le droit d'auteur. la propriétaires respectifs.

www.brusselsLife.be/[email protected]