TOP

Openbare verkopen: enkele tips

Rédaction BrusselsLife.be.

06 Mar 2011, 05:03 Last Updated: 11 Jul 2013, 14:07

Kopen via een openbare verkoop biedt u een grote rechtszekerheid. Vooraleer een goed te koop kan aangeboden worden, is er al een hele reeks formaliteiten vervuld door de notaris. Denk bijvoorbeeld aan de fiscale, kadastrale, hypothecaire en stedebouwkundige onderzoeken. Maar potentiële kopers bereid zijn de gevolgen te dragen van het bieden.

Enkele tips:

  1. Ga naar een zitting met een vaste prijs in gedachten en stap hier onder geen beding van af.
  2. De kosten: als er geen hoger bod meer is, moet de koper er rekening mee dat alle kosten moeten worden betaald binnen vijf werkdagen.
  3. Overdracht van eigendom: behalve bij mogelijkheid tot hoger bod, moet de prijs binnen de zes weken betaald worden. Vooraleer een engagement aan te gaan, bent u er best zeker van dat u kunt betalen.

De aankoopmodaliteiten

Als u getrouwd bent onder met gemeenschap van goederen en de aankoop gebeurt ten behoeve van deze gemeenschap, moeten beide echtgenoten aanwezig zijn. Anders moet de afwezige een geldige volmacht verlenen aan zijn partner. De aanwezige partner moet verklaren garant te staan voor de afwezige echtgenoot.

Belangrijk: de bieder die handelde voor een partij die niet aanwezig is en waarvoor hij verklaarde garant te staan moet de bevestiging van degene waarvoor hij garant staat binnen de zes weken na de datum waarop de toekenning definitief wordt, aan de notaris bezorgen.

Keuze van vertegenwoordiging: Deze procedure wordt soms gebruikt wanneer de werkelijke koper niet aanwezig wenst te zijn.

Opgelet: Hoewel dit zeldzaam is, is het niet steeds geweten dat de notaris de hoogste bieder kan vragen op eigen kosten een goede en solvabele garantie voor te leggen. Als u de verkoop niet kon bijwonen en als er een hoger bod is toegelaten, is het niet te laat.

Makelaarskantoor Makelaarskantoor