TOP

Voorwerpen in de weg

BrusselsLife Team.

05 Jul 2012, 05:07 Last Updated: 29 Mar 2018, 07:03

Voor oude voorwerpen die in de weg staan en waarmee men niet weet wat te doen, bestaan er meerdere oplossingen.

"De eerste oplossing is het wegbrengen naar één van de twee Brusselse stortplaatsen die zich respectievelijk bevinden in de Rupelstraat te 1000 Brussel vlakbij de Van Praetbrug, langs het kanaal, en te Vorst op nr 676 van de laan van het 2e Brits Leger, vlakbij de Volkswagen fabrieken. Elke werkdag kan men er van 9 tot 15u45 gratis twee vierkante meter per dag homogene materialen afgeven. Voor bepaald afval moet men echter betalen. Het is dus best zich eerst te informeren op het nr 0800/98181. De tweede oplossing om zijn afval kwijt te geraken is langs de dienst van uw gemeente die daarvoor instaat. Zij hebben normaal gezien containers voor dat doel. Het is dus nodig zich goed te informeren. Tenslotte kunt u ook bij "Net Brussel" terecht. Zij halen gratis en op afspraak twee vierkante meter voorwerpen op die u op voorhand op uw voetpad moet zetten. Ook hier zal elk voorwerp dat de twee vierkante meter overschrijdt u aangerekend worden tegen een prijs van 19 euro. Er is wel een beperking: u mag maar twee keer per jaar beroep doen op deze dienst en dat is ook de reden waarom men u uw nationaal identiteitsnummer zal vragen."

Makelaarskantoor