TOP

Sparen

BrusselsLife Team.

05 Jul 2012, 05:07 Last Updated: 13 Dec 2012, 07:12

Naast de vier grote supermarkten die hoger vermeld werden, zijn er andere banken die gekozen hebben om zich te specialiseren.

Anders gezegd, deze banken bieden niet de diensten aan die andere banken aanbieden, maar richten zich op specifieke diensten, met beter aangepaste producten, en vooral aan aantrekkelijkere voorwaarden. Om een voorbeeld te geven, de Bank J. Van Breda en C° profileert zich als bank van de kleine firma's en de liberale beroepen. Een ander goed adres is de Deutsche bank die niet aarzelt om steeds iets meer te doen voor haar clienteel. Nog anderen spelen de kaart van het sparen. Zo bijvoorbeeld ABN-Amro, Cortal Consors, DHB Bank, Finansbank, Rabobank.be en Robeco Bank die eveneens zeer interessante voorwaarden aanbieden op gebied van het spaarboekje, dat zeer populair is in België. Zonder enig risico, laat dit spaarboekje toe, om gelijk wanneer uw geld op te nemen terwijl ze toch een fiscaal voordeel geven dat niet te verwaarlozen is aangezien de eerste ¤ 1.520 intresten vrij zijn van roerende voorheffing (15%).
Makelaarskantoor Makelaarskantoor